Kennisblog

Omdat UNIFORM-Agri gelooft dat meer kennis leidt tot een betere en duurzamere melkveehouderij, dragen wij ons steentje bij om melkveehouders wereldwijd te voorzien van informatie. Hieronder leest u een aantal blogs over de trends in de agrarische sector.

Unieke vergelijking melkveehouderijen met data uit 9 verschillende landen

Managementsoftware voor boerderijen bevat veel gedetailleerde en gestructureerde data van melkveehouderijen. Dit soort data is […]

Gezondheidsanalyses van melkveebedrijven in de laatste 3 jaar in Europa

Net als in eerdere artikels over bedrijfsvergelijkingen wordt voor deze analyses gebruik gemaakt van een unieke reeks gegevens van melkveehouders […]

Productie analyses van melkveebedrijven in de laatste 3 jaar in Europa

De dataset die we voor deze analyses en als referentiepunt gebruiken, komt voort uit een unieke verzameling gegevens van melkveehouders uit 4 verschillende […]

Vruchtbaarheidsresultaten van melkveebedrijven de afgelopen 3 jaar in europa

Zoals we in ons vorige artikel hebben uitgelegd, zijn er unieke gegevens beschikbaar door melkveebedrijven in Europa die zich hebben aangesloten bij […]

Ontwikkeling van melkveebedrijven de afgelopen 3 jaar in Europa

Er is een uniek gegevens set van melkveebedrijven beschikbaar, die meedoen aan de bedrijfsvergelijking van UNIFORM-Agri. Met deze gegevens […]

Vragen uw koeien om meer comfort?

Heeft u ooit gemerkt dat uw koeien aangeven wat er met hen aan de hand is? Hieronder staat een artikel, geschreven door André Navarro Lobato, een […]

Gevolgen van hittestress op dierprestaties

Door klimaatveranderingen zal hittestress vaker voorkomen in Nederland. In combinatie met de productiebeperkingen en de verschuiving van een zo[…]

De Nederlandse melkveehouderij

Nederland heeft samen met vele andere Europese landen belangrijke fasen doorlopen als het gaat over de voortgang van de melkveehouderij. […]

Internet of things

Innovatie in de landbouw gaat steeds door en is noodzakelijk met het oog op efficiënte melkproductie. We werken momenteel met zeer gespecialiseerde hardware en […}

Het nieuwe tijdperk van de melkveehouderij

Een prognose voor 2050 is dat we een bevolkingsgroei tot 9,7 miljard mensen bereiken. Dat zijn ongeveer 2 miljard monden meer die gevoed moeten […]

Conception rate: analyseren

Alle melkveebedrijven willen zoveel mogelijk drachtige koeien hebben. Dit is logisch, gezien het product dat geld in het laatje brengt, melk, volgt na afkalving. […]

Melkproductiegegevens
evalueren met BSK

BSK, een begrip dat de Nederlandse melkveehouder al van jongs af aan mee krijgt. Omdat het zo’n krachtig kengetal is zien ook onze klanten buiten Nederland […]