Geven uw koeien aan dat ze comfort nodig hebben?

Heeft u ooit gemerkt dat uw koeien aangeven wat er met hen aan de hand is? Hieronder staat een artikel, geschreven door André Navarro Lobato, een dierenarts uit Brazilië die UNIFORM software gebruikt om verschillende veestapels te beheren en hij verteld over de grote uitdaging waar ze in Brazilië voor staan en hoe onze software helpt bij het opsporen van gebreken die door koeien getoond worden.

We weten al decennia dat een gebrek in het comfort bij koeien een negatieve invloed heeft op hun productie. Wanneer we ons concentreren op melkvee, besteden een groot aantal boeren en veel professionals uit deze branche hun tijd om de stress van dieren, gerelateerd aan koe comfort te verminderen en hun productie te optimaliseren.

Een groot deel van Brazilië heeft een tropisch klimaat, dus hittestress is daar een enorme uitdaging. Er zijn drie hoofpijlers die in overweging genomen moeten worden hierbij:

  • De afname van melkproductie en dagelijkse gewichtstoename van jongvee. Koeien en vaarzen verbruiken veel energie om hun lichaamstemperatuur te verlagen. Deze energie zou anders gebruikt worden om meer melk te produceren of voor hun groei;
  • In iedere stresssituatie is er een toename van Cortisol, een hormoon dat extreme onbalans bij koeien geeft. Het gevolg hiervan is dat gestreste dieren minder goed in staat zijn om metabole- en infectieziekten te voorkomen en te bestrijden. Denk bij deze ziekten aan baarmoeder ontsteking, het aan de nageboorte blijven staan, mastitis, enz.
  • Lage waarden in vruchtbaarheidskengetallen. Koeien in stressvolle situaties laten niet alleen hun tocht slechter zien, waardoor de kans op dracht verlaagd wordt, ze hebben ook meer kans op verwerpingen. Het gevolg is dat er een toename is van de tussenkalftijd en een afname van het aantal koeien in lactatie (koeien die de meeste inkomsten genereren op het bedrijf).

In onderstaande grafiek kunnen we van een veestapel in de staat Minas Gerais, Brazilië duidelijk zien hoe de Conception Rate schommelt tijdens de heetste en koudste maanden van het jaar.

Er zijn veel dingen die we kunnen doen om ze meer comfort te bieden, uiteraard met verschillende investeringsniveaus, maar dat levert ons wel een goed rendement op (met betere KPI-resultaten en als gevolg daarvan ook een beter economisch resultaat).

Van eenvoudigere manieren zoals het planten van bomen in weilanden en rustplaatsen voor koeien, eenvoudige schuilplaatsen (als een tijdelijke manier om schaduw van de bomen te krijgen) tot de grotere investeringen maar met meer resultaat, zoals water verneveling en ventilatie op het voerpad, het koelen van koeien in de wachtruimte vóór het melken en zelfs het volledig binnenhouden in een ligboxenstal of diepstrooisel stal.

De professionalisering van de sector is al een belangrijke factor bij de selectie van welk bedrijf wel of niet kan blijven bestaan. Het monitoren van resultaten van een boerderij is essentieel om te weten waar en hoe de beste beslissingen genomen kunnen worden en daarmee het doel te bereiken, namelijk om de melkveehouderij economisch steeds aantrekkelijker te maken.

André Navarro Lobato

Deel dit verhaal, kies jouw kanaal!