RMO gegevens

Veel veehouders laten de RMO gegevens in het programma inlezen en hebben dit overzichtelijk op het dashboard weergegeven. Dit geeft een goed inzicht in de meest recente data van de melkfabriek:

De RMO gegevens worden ook op verschillende plekken in het pakket gebruikt. Ze zijn bijvoorbeeld heel zinvol voor de fosfaatplanner [5.15], waarin de RMO gegevens tot een jaar terug worden meegenomen in de berekening onder “melk en fosfaatklasse”! Ze worden gebruikt in de Technishe en Economische maand overzichten [11.3 en 11.4] , en andere overzichten waar geleverde melk en melkprijs een rol spelen. Daarnaast zijn er speciale analyses / rapporten van de RMO gegevens terug te vinden in onderdeel RMO [9.2.1] Hierin kunt u ook de verdere kwaliteitsgegevens terugvinden, inclusief een melk, vet en eiwit grafiek.

Mocht u de RMO gegevens nog niet ontvangen in het programma of heeft u deze RMO gegevens niet zichtbaar op uw dashboard, neem dan even contact op met onze helpdesk!

Neemt u gerust contact op met onze helpdesk wanneer u meer hulp nodig heeft. Om meer te leren over ons programma, kunt u ook kijken bij onze demovideo’s of onze webinars.