Het Ketose Risico Overzicht in het UNIFORM-Agri managementprogramma

Preventie als sleutel tot gezonde lactatie

Ketose blijft een ondergewaardeerd probleem binnen de melkveehouderij, met aanzienlijke gevolgen voor zowel de dieren als de economische resultaten van het melkveebedrijf. Het is een uitdaging die vaak onopgemerkt blijft vanwege subtiele symptomen. Dieren die te vet zijn merken we vrij eenvoudig op in het koppel, de andere risicofactoren zijn echter niet zo eenvoudig op te merken. Vaak realiseren we ons als melkveehouders pas dat de koe inderdaad extra risico liep wanneer ze al problemen heeft. Op dat moment is het alleen nog mogelijk om de gevolgen te beperken maar is het leed al geschied.

Daarom hebben we recent het Ketose Risico Overzicht geïntroduceerd binnen het UNIFORM Managementprogramma. Deze lijst, ontwikkeld in samenwerking met Elanco, biedt een waarschuwingssysteem om risicokoeien te identificeren vóór het afkalven, waardoor vroegtijdige interventies mogelijk zijn.

Bekijk deze demovideo over het Ketose Risico Overzicht om te zien hoe deze tool uw melkveemanagement kan transformeren.

Het belang van het waarnemen van deze risico koeien wordt onderstreept door het economische verlies van gemiddeld €257 per koe met ketose. De gevolgen van ketose, zoals verminderde melkproductie, gezondheidsproblemen en zelfs vroegtijdige afvoer van koeien, zijn dus aanzienlijk.

Het Ketose Risico Overzicht is een slimme, eenvoudig te gebruiken lijst die verschillende risicofactoren in kaart brengt, oudere koeien, dieren met een lange droogstand, hoge tussenkalftijd of juist een extreem hoge productie lopen een verhoogd risico in de volgende lactatie en verschijnen automatisch op de lijst. Daarnaast worden ook koeien die in hun vorige lactatie al problemen hadden na het afkalven aangemerkt. Het biedt u als melkveehouder de kans om tijdig en preventief in te grijpen, waardoor de impact van ketose geminimaliseerd kan worden.

Ketose Risico Overzicht

Het Ketose Risico Overzicht is kosteloos beschikbaar voor al onze klanten in Nederland.
Gebruikt u de software nog niet en wilt u meer weten over UNIFORM-Agri of over deze nieuwe lijst, neem dan gerust contact met ons op. We komen graag eens bij u langs om te kijken of onze software ook op uw bedrijf een verschil kan maken.

Ketose Risico Overzicht

Guido IJpelaar
Verkoop Nederland