Indtastning af kælvninger

Når du skal indtaste en kælvning, opstår der nogle gange specielle situationer. Hvordan skal du f.eks. indtaste kalv nr. 2 ved tvillinger som er født senere? Det er spørgsmål, vi modtager i helpdesken nogen gang og det er grunden til, at vi vil forklare de forskellige situationer omkring kælvning. I dette tip fra helpdesken vil vi behandle de følgende emner:

1) Indtast en kælvning (staldregistrering)
2) Indtast en manglende kalv (for eksempel ved tvillinger)
3) Et rødt kryds bag kælvningen (staldregistrering)

1) Indtast en kælvning (staldregistrering)
En indberetning afsluttes, når du har to linjer: en til kælvningen og en til selve kalven (med tvillinger har du tre linjer). Alle linjer skal have et grønt flueben i slutningen:

2) Indtast en manglende kalv
Nogle gange forekommer det, at en kælvning bliver indtastes uden en kalv, (eller hvis der mangler en kalv, når du har fået en tvilling). Du kan korrigere det sådan:

Gå til “staldtavlen” fra den nykælvede ko, under fanen “reproduktion” kan du finde den sidste kælvning, klik på “rediger” (nederst til venstre) og i denne nye skærm skal du klikke på “slet”:

Derefter skal du indtaste de komplette kælvningsdata igen i staldregistrering. Kontroller omhyggeligt, om øremærke-nummeret (som automatisk vises) er korrekt hos begge kalve (i tilfælde af tvillinger).

3) Et rødt kryds bag kælvningen (staldregistrering)
Når du har indtastet en kælvning og der kommer et rødt kryds i slutningen (i stedet for et grønt flueben), så er der for det meste en fejl med hensyn til et integreret system (for eksempel: Velos eller T4C). Dyredataene for den nykælvede ko stemmer ikke overens (mellem UNIFORM og det integrerende system). Når du ser dette røde kryds, bedes du kontakte vores helpdesk.

Hvis du har brug for mere hjælp, bedes du kontakte vores helpdesk. For mere information om vores program kan du også se vores demovideoer eller tilmelde dig et webinar.