Hvordan kan man vurdere mælkeydelse ved hjælp af STY

Forestil dig at du komme I stalden og stod over for to køer. Det første du tænker er at den ene producerer 25 liter pr. dag og den anden 31 liter pr. dag. Spørgsmålet er så: hvilken ko producerer bedst?

Vi ved alle at der er meget vanskeligt at sammenligne dyrenes produktionseffektivitet på bedriftsniveau eller endda på det individuelle niveau, da køerne aldrig har den samme laktationsstadium. Hvis alle dyr på en gård blev født på den samme dag, blev drægtig på samme tidspunkt og kælvede på dem samme dag ville vi have den perfekte besætning til at sammenligne dyrenes produktionseffektiviteten, da alle variablerne (alder, drægtighedsstadiet og laktationsdage) ville være den samme. Vi ved dog at dette i virkeligheden er umuligt!

Der vil altid være variabler: køer i starten, midten og slutningen af laktationen, køer i forskellige laktationer og nogle køer er drægtige og andre ikke. Alle disse individuelle faktorer har stor indflydelse når man sammenligner koens produktionseffektivitet.

Vi ved, at selvom dyrene er valgt i samme gruppe deres forhold aldrig nøjagtigt vil være de samme. Det er vigtigt at bemærke, at udsving i ydelse pr. gruppe altid er påvirket af management og som landmand skal vi være opmærksomme på det!

STY (Standard Top Ydelse) er en beregning for at korrigere de faktorer, der er forbundet med dyret (alder, drægtighedsstadiet og antal dage i laktationen) der påvirker ydelse. Denne beregning foretages af algoritmer, som korrigerer den nuværende ydelse af køer til det samme produktive øjeblik: voksen ko (5,7-7,7 år), dage i mælk = 50 (top) og samme drægtighedsstadiet. Når disse faktorer er korrigeret, kan vi sammenligne STY-værdien for enhver ko når som helst i laktationen med hinanden.

Hvis vi vurderer ydelsen i sig selv, kan vi ikke antage om ydelse på det øjeblik er god eller dårlig, hvis vi ikke kender tidspunktet for dyrets laktationskurve. Det er for eksempel normalt, at mælkeproduktionen falder efter top ydelse. Derfor er det vigtigt at kende stadium af laktationen for at analysere produktionseffektivitet. Derudover er det vigtigt at tage hensyn til reproduktionsstatus og alder, da man forventer forskellige præstationer i henhold til disse faktorer. En analyse af denne størrelse er ikke enkel for et enkelt dyr. Så forestil dig at gøre det for en hel gruppe dyr! Men med STY – eksklusiv i UNIFORM-Agri, bliver denne analyse enkel. Programmet foretager allerede alle beregningerne i betragtning af de registrerede ydelse, reproduktionsstatus og generelle oplysninger, der er indtastet i programmet.

Diagrammet nedenfor viser en STY-analyse per gruppe. På Y-aksen er der en skala for ydelse og STY-værdi. Hver ko betragtes af to prikker: den ene har den sidste ydelse (grøn trekant) og den anden STY-værdien (blå cirkel). På X-aksen har vi laktationsdage. Den gennemsnitlige ydelse for dyrene i samme laktations-interval er repræsenteret af den grønne linje og gennemsnittet af STY af de rektangler:

I dette eksempel har vi valgt en gruppe 1. kalvs køer. Det observeres tydeligt, at disse dyr ikke har en optimal laktationskurve. Alle dyr i intervallet (DIM 5-60) har en lavere gennemsnitlig ydelse (grøn linje) sammenlignet med andre faser. De har en STY af 30 i denne fase, mens der i andre laktationsintervaller er dyr med bedre ydeevne og et STY-gennemsnit over 36 og 40.

Der er ikke en “bedste” STY, men den bedste situation får dine dyr til at yde maksimal i forhold til hver laktationsfase. Hvad der kan forventes, når dyrene klarer sig godt, er konsistensen i STY-værdierne ved alle laktationsintervaller, med andre ord, den blå STY-trendlinje er ideelt set en lige linje og rektanglerne i hvert laktationsinterval skal være næsten lige, fordi produktionsværdien korrigeres til samme tidspunkt for alle dyr uanset dyrets laktationsfase.

Det er meget vigtigt, fordi det er sådan, vi fjerner dyrefaktoren og fokuserer på managementfaktoren. I betragtning af ovenstående situation er der en mangel på management i laktationsinterval 5-60 dage ved 1. kalvs køer. Så her skal managementfaktorer nøje analyseres, såsom: foder, gruppestørrelse, huldscore osv.

I nedenstående skema har vi en gruppe 2. kalvs køer. Vi observerer, at disse dyr i modsætning til dyrene i den første graf udtrykker en topydelse, fordi den grønne linje i intervallet 5-60 dage er større end alle andre faser. Det er også vigtigt at se, at forskellen mellem de første 3 faser er lav, selvom de udtrykte en højere STY-værdi i laktationsintervallet 120-200. Hvis forskellen mellem hvert interval er større end 4 point er der grund til at være bekymret over en reduktion i produktionen. For eksempel var faldet i ydelse høj mellem de sidste 2 intervaller (120-200 og 200-305) i diagrammet herunder. Bemærk afvigelsen fra den gennemsnitlige ydelse i begge faser og med konsekvensen at STY falder (5,2 point). Det indikerer et managementproblem i denne fase.

En enkelt ydelseskontrol er nok til at beregne den afsluttede laktationskurve (305 dage) for et hvert dyr i UNIFORM-Agri-softwaren. STY vil blive beregnet, men tydeligvis betyder flere kontrolpunkter mere nøjagtige STY-værdier.

Dette er et ekstremt nyttigt og eksklusivt værktøj fra UNIFORM-Agri, hvilket i høj grad forenkler analysering af din besætnings produktionseffektivitet ved at identificere management muligheder. Programmet indeholder flere andre analyser der involverer STY, med rapporter der er lette at fortolke. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne!

Nayara Magalhães Gonçalves
Veterinary Graduated at Federal University of Vicosa – MG
Market Support and Development Manager at UNIFORM-Agri

Share this story, choose your platform!