De sidste 3 års reproduktionsresultater af kvæggårde i Europa

Som vi forklarede i vores tidligere artikel, findes der et unikt datasæt med kvæggårde i Europa, som deltager i bedriftssammenligning fra UNIFORM-Agri. Med dette datasæt kan vi se hvordan disse bedrifter ændrer sig over en periode. Da vi respekterer og beskytter personoplysninger fuldstændigt, viser vi kun trenden for de grupper af kvæggårde pr. land. De fleste data er baseret på rullende gennemsnit og er blevet målt årlig i januar.

Vi har allerede vist forskellene i besætningsstørrelse og bæredygtighed. I denne artikel vil vi tale om bedrifternes reproduktionsresultaterne fra de samme fire lande: Holland (1.420 gårde), Belgien (299 gårde), Tyskland (170 gårde) og Storbritannien (480 gårde). Alle bruger UNIFORM managementprogrammet eller en brandet version af den.

Når vi taler om reproduktionsresultater, er der nogle Key Performance Indicators (KPI’er), der skal overvåges. De vigtigste af dem er medtaget i vores datasæt. Disse er:
– Gennemsnitligt antal dage i mælk til 1. inseminering (gns. DIM til 1. inseminering): for alle køer i besætningen, det gennemsnitlige antal dage efter kælvning, hvor køerne insemineres.
– Insemination rate (IR): Hvor mange af alle de køer, som er forbi den frivillige venteperiode, er blevet insemineret.
– Conception Rate (CR): Hvor mange af alle inseminerede køer, der er insemineret, er drægtige.
– 21 dages Pregnancy rate (PR): en blanding af de to foregående KPI’er. Det er resultatet af IR * CR. Hvilket betyder, hvor mange af alle køer som er fordi den frivillige venteperiode er drægtige.
– Forudsigelige kælvningsinterval: et skøn over, hvor mange dage der vil være mellem den sidste kælvning og den næste. Denne KPI tager hensyn til drægtige køer, inseminerede køer uden drægtighedsresultat og åbne køer som ikke er insemineret.
– Gennemsnitlig alder til første kælvning: en meget vigtig KPI for kvier. Det er den gennemsnitlige tid, som det tager en kvie at nå til sin første kælvning og begynde at være et produktivt dyr i besætningen.

Afhængigt af management kan vi betragte forskellige værdier som god (eller som et mål) for nogle af disse KPI’er. For eksempel for gennemsnitlig DIM til 1. kælvning eller for det forudsigelige kælvningsinterval.

For højproducerende kvæggårde vil målet være at have et lidt længere kælvningsinterval og flere dage til første kælvning end det, der betragtes som ideelt i deres område/land. Ellers ville køerne blive goldes, når de stadig producerer meget mælk, så det er bedre at forlænge disse perioder.

For kvæggårde med lavere produktion vil det på den anden side være bedre, hvis disse to KPI’er er lavere. Kortere kælvningsinterval og færre dage i mælk (DIM) ved første kælvning. Køerne vil blive goldes med lav produktion, og intervallet mellem laktationernes højdepunkter vil være kortere.

Andre KPI’er har samme ideelle værdier for alle kvæggårde, uanset hvor meget mælk der produceres. Disse er:
– IR: 60 til 70%.
– CR: 40% for køer, 60% for 1. kalvs
– PR: 20% eller mere
– Alder ved 1. kælvning: omkring 24 måneder gammel

Analysering af data fra den gruppe af kvæggårde, som vi sammenligner, giver følgende resultater:

Gns. antal dage til første inseminering:
Det korteste interval mellem kælvning og første inseminering er fra kvæggårde i Storbritannien. Dette kan skyldes forskellige årsager: meget godt management af overgangskøer, brug af aktivitetssystemer og sensorer eller brug af synkroniseringsprotokoller på bedriften.

Værdierne fra belgiske gårde er faldet med 3,4 point i løbet af de tre år, mens værdierne for tyske gårde er steget med 2,5 point. De hollandske gårde har været stabile i denne periode.

Insemination rate, conception rate and pregnancy rate:
Resultaterne fra IR viser, at de højeste værdier kommer fra Storbritannien, og Belgien er det andet land med bedre resultater. Resultaterne fra de hollandske bedrifter stiger også med tiden. For Tyskland er der et fald i 2020, men i 2021 ser det ud til at de begynder at komme sig efter det. Ingen af værdierne er tæt på de ideelle værdier, og vi vil se virkningen af dette senere i dette dokument.

Hvad angår CR, klarer de tyske gårde sig bedst i gruppen. Det viser, at der er forskellige måder at styre besætningens reproduktion på, og det betyder ikke, at den ene måde er bedre end den anden. Dette afhænger i høj grad ikke kun af situationen i landet, men også af bedriftens omstændigheder og realiteter. De hollandske gårde er gået lidt tilbage, og resultaterne fra Storbritannien og Belgien er lavere. De britiske gårde faldt i 2020, men det endelige resultat i 2021 er en stigning på 0,5 point. De belgiske gårde er også faldet, men de er ikke blevet bedre.

Af disse tre KPI’er er PR sandsynligvis den mest relevante, fordi den indirekte afslører, hvordan de to andre KPI’er udvikler sig.

De britiske bedrifter har en bedre PR-værdi, fordi de har den højeste IR og en meget god CR. Der er sket en forbedring på næsten 1 point i løbet af det seneste år.

De hollandske gårde ligger på samme niveau, fordi der var et lille fald i CR, men en stigning i IR i det seneste år. Effekten af en stigning i IR på mere end 4 point på de belgiske gårde har resulteret i en pæn stigning i PR. På den anden side har stigningen og de gode værdier for CR på de tyske gårde ikke gjort resultaterne for PR bedre.

Forudsigelige kælvningsinterval:
Grafen viser en betydelig stigning (19 dage) for de tyske gårde. Dette kan forklares ved resultaterne fra gennemsnitlig DIM til første inseminering, som er højere end i andre lande. Men også på grund af IR-resultaterne. Selv om vi har en god conception rate, hvilket betyder, at mange af de inseminerede køer bliver drægtige, tyder værdierne for IR på, at der ikke er nok køer, der opdages i brunst og insemineres. Og dette har en indflydelse på antallet af dage, der går, før en ko bliver drægtig, og dermed på kælvningsintervallet. For de tre andre lande er resultaterne gode, og resultaterne er positive.

Gennemsnitsalder ved første kælvning:
Alle lande har forbedret resultaterne for denne KPI i de sidste tre år. Kvierne kælvede ældre i Tyskland og i Storbritannien sammenlignet med Holland og Belgien. Som det blev vist i den foregående artikel, er dette vigtigt for reproduktionsresultaterne, men også for bedriftens bæredygtighed.

Vi vil gerne understrege, at resultaterne og forklaringerne er baseret på vores datasæt, der er analyseret som en isoleret gruppe af kvæggårde i samme situation. Det er vanskeligt at ekstrapolere dette til den virkelige verden, og det skal tages i betragtning, at der ikke findes bedre eller dårligere resultater, fordi management og besætningens præstationer i høj grad påvirkes af mange faktorer, der ikke er medtaget i denne analyse, f.eks. mælkepris, foderomkostninger, arbejdskraft, vejrforhold, land og regler osv. osv.

Ir. Harm-Jan van der Beek

Almudena Molinero, DVM

Del denne historie, vælg din platform!